05-2024

Số lượng phiếu
28
1. Tổng điểm TB người dùng chọn từ A->E
3.80
2. Tỷ lệ hài lòng chung (%)
65.18
3.1. Điểm TB phần A
3.77
3.2. Điểm TB phần B
3.92
3.3. Điểm TB phần C
3.73
3.4. Điểm TB phần D
3.76
3.5. Điểm TB phần E
3.85
4. E5. Sẽ gắn bó làm việc tại bệnh viện lâu dài (%)
71.43
5. E6. Mức độ hài lòng nói chung về lãnh đạo bệnh viện (%)
78.57
6. Tỷ lệ hài lòng toàn diện (%)
14.29
Ý kiến khác
  1. Đề xuất lãnh đạo BV là tăng lương cho cán bộ nhân viên theo thời gian công tác để nhân viên cải tạo đời sống
  2. mong bộ y tế tạo điều kiện và cơ hội cho bs YHCT được học hỏi và trau dồi và kết hợp giữa nền yhct với y học hiện đại
  3. Ban lãnh đạo chi trả mức lương tương xứng so với cống hiến và năng lực. chi trả lương hợp lí, đúng thời hạn
  4. Quy chế tăng lương rõ ràng. Quan tâm đến đời sống nhân viên, cố gắng trả lương đúng thời hạn