Cảnh báo

Bạn cần ĐĂNG NHẬP để thực hiện khảo sát hay nhập phiếu khảo sát.

BỘ Y TẾ
MẪU SỐ 3

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN nhân viên y tế

Nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và cải tiến môi trường làm việc của nhân viên y tế, Bộ Y tế và bệnh viện tổ chức khảo sát để tìm hiểu ý kiến, nguyện vọng của nhân viên y tế. Bộ Y tế bảo đảm giữ bí mật thông tin. Rất mong Quý đồng nghiệp trả lời đầy đủ, khách quan, chính xác. Xin trân trọng cảm ơn!

Mục có dấu (*) là bắt buộc phải nhập!