BỘ Y TẾ
MẪU SỐ 1
(RÚT GỌN)

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ

Nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng người bệnh, Bộ Y tế tổ chức khảo sát để tìm hiểu nguyện vọng người bệnh. Các ý kiến quý báu này sẽ giúp ngành y tế khắc phục khó khăn, từng bước cải tiến chất lượng để phục vụ người dân tốt hơn. Bộ Y tế bảo đảm giữ bí mật thông tin và không ảnh hưởng đến việc điều trị. Xin trân trọng cảm ơn!

Mục có dấu (*) là bắt buộc phải nhập!

THÔNG TIN NGƯỜI BỆNH
(Có thể nhập tên hoặc 2 ký tự đầu của tên bệnh nhân)
ĐÁNH GIÁ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ Y TẾ

ĐÁNH GIÁ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ Y TẾ

Ông/Bà đánh dấu gạch chéo vào một số từ 1 đến 5, tương ứng với mức độ hài lòng hoặc nhận xét từ rất kém đến rất tốt cho từng câu hỏi dưới đây:

1 là2 là3 là4 là5 là
Rất không hài lòng hoặc: Rất kémKhông hài lòng hoặc: KémBình thường hoặc: Trung bìnhHài lòng hoặc: TốtRất hài lòng hoặc: Rất tốt

A. Khả năng tiếp cận

A. Khả năng tiếp cận

B. Sự minh bạch thông tin và thủ tục khám bệnh, điều trị

B. Sự minh bạch thông tin và thủ tục khám bệnh, điều trị

C. Cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ người bệnh

C. Cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ người bệnh

D. Thái độ ứng xử, năng lực chuyên môn của nhân viên y tế

D. Thái độ ứng xử, năng lực chuyên môn của nhân viên y tế

E. Kết quả cung cấp dịch vụ

E. Kết quả cung cấp dịch vụ
%
(điền số từ 0 đến 100 hoặc có thể điền trên 100 nếu bệnh viện điều trị tốt, vượt quá mong đợi của Ông/Bà. Không ghi ký tự % trong ô nhập liệu)
Hãy ghi cảm nhận chung của bạn và ghi các ý kiến khác không được liệt kê phía trên

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN ÔNG/BÀ!