Hỗ trợ

==> Để xem hướng dẫn cách nhập điểm, click vào đây để xem hướng dẫn.

==> Bằng chứng phục vụ chấm điểm tiêu chí D3.3

Hỏi nhanh các vấn đề liên quan đến phần mềm từ nhóm kỹ thuật qua Zalo, hoặc nhận hỗ trợ từ cộng đồng FB

  hoặc 

Khi cần hỗ trợ, liên hệ ngay bộ phận kỹ thuật qua Email: chatluongbenhvien@gmail.com hoặc số điện thoại 0937 664 443

A. Báo cáo gần đây của đơn vị

Không thấy dữ liệu